Kontaktovať nás môžete kedykoľvek.

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek.


Obchodné oddelenie


Fakturačné údaje

  • Obchodné meno: DOMCO s.r.o.
  • Sídlo firmy: Mallého 3082/68, 909 01 Skalica, Slovensko
  • IČO: 50156578
  • DIČ: 2120261660
  • IČ DPH: SK2120261660
  • Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 37088/T

Bankové spojenie

  • Číslo účtu: . 4027918549 / 7500
  • IBAN: SK43 7500 0000 0040 2791 8549
  • SWIFT: CEKOSKBX
  • Banka: Československá obchodná banka, a.s.