MODERNÉ ZATEPLENIE A IZOLÁCIA

Venujeme sa izolácií a objektom s otvorenou štruktúrou a uzavretou štruktúrov buniek. Sú to jednorázové výkonné izolačné materiály, ktoré zaizolujú a kompletne utesnia stavebnú konštrukciu po celý čas životnosti stavby. Používame iba kvalitné izolačné peny značky HONTER

Telefon: + 420 737 026 793

Email: domco@izolacepurpenou.cz

 

Mäkká pena EXY 09

Mäkká pená EXY 09

Penová izolácia EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek je navrhnutá tak, aby v stavebnej konštrukcii dýchala – do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy, do drevostavieb, chát atď.

 

Izolacia EXY 09 je dvojzložková striekaná penová izolácia na vodnej báze s otvorenou štruktúrou buniek. Medzi jej hlavné výhody patria nemenné tepelno-izolačné vlastnosti, rýchla montáž, možnosť izolácie aj inak veľmi ťažko dostupných miest a detailov. Pena EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek vyplní všetky medzery a zamedzí prestupu vzduchu a vlhkosti v stavebnej konštrukcii. Zabraňuje vzniku plesní a pri týchto všetkých výhodách je maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne toxické látky.

Striekaná polyuretánová penová izolácia EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek ponúka radu výhod pre zákazníkov, ktorí si uvedomujú hodnotu investície do vysoko výkonných izolačných systémov. Výberom vysoko kvalitných striekaných penových izolácií EXY 09 výrazne usporíte náklady na energie, a dosiahnete zdravšie a pohodlnejšie bývanie.

Pena EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek je navrhnutá tak, aby vytvorila vzduchovú bariéru a zabránila tak prieniku vzduchu.

Izolácia EXY 09 je navrhnutá tak, aby v stavebnej konštrukcii dýchala a prepúšťala vodné pary (vynikajúci difúzny odpor). Penu EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek odporúčame hlavne do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy, do drevostavieb, chát a pod. Kompletne vyplní všetky medzery, vytvorí vzduchovú bariéru, čím zabraňuje prieniku studeného vzduchu a následnej kondenzácii vody vo vnútri objektu.

Oblasť a podmienky použitia: izolácia podkrovia, izolácia vnútornej strany strechy, izolácia stropu, izolácia stien, izolácia medzi krokvami, izolácia domu apod. Penu je možné aplikovať od – 6 °C (aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Mäkká pena EXY 09

Technické parametre:

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty HONTER EYX SPRAY SYSTEM sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Pena s otvorenou štruktúrou buniek EXY 09

Číslo normy

Hodnota

Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm   2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667:2001 0,0346 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasákavost EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 19,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikácia reakcie na oheň  ČSN EN 13501-1+A1:2010 B-s1,d0