fbpx

Tvrdá pená Pena Eco Pura SFI5000®


Penová izolácia Pena Eco Pura SFI5000®
s uzavretou štruktúrou buniek

Pena s uzavretou štruktúrou buniek Eco Pura 5000® je najlepší dostupný spôsob zateplenia, poskytujúci takmer dvojnásobný tepelný odpor oproti penám s otvorenou štruktúrou buniek. Pena Eco Pura 5000® zabraňuje prieniku vody a vzniku plesní, spevňuje stavebnú konštrukciu a radí sa do kategórie stredne tvrdých pien. Kompletne vyplní všetky (i ťažko dostupné) miesta, zabraňuje vzniku tepelných mostov a vytvára bezšpárovú izolačnú vrstvu.

Oblasť a podmienky použitia: Izolácie základov, izolácie fasád, izolácie stropu, izolácie stien, izolácie podláh, izolácie striech z vnútra objektu apod. Penu je možné aplikovať od – 6°C (aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Penová izolácia
Pena Eco Pura 5000®
s uzavretou štruktúrou buniek


Pena s uzavretou štruktúrou buniek Pena Eco Pura 5000® je najlepší dostupný spôsob zateplenia, poskytujúci takmer dvojnásobný tepelný odpor oproti penám s otvorenou štruktúrou buniek.

Pena EXY 34 HFO zabraňuje prieniku vody a vzniku plesní, spevňuje stavebnú konštrukciu a radí sa do kategórie stredne tvrdých pien. Kompletne vyplní všetky (i ťažko dostupné) miesta, zabraňuje vzniku tepelných mostov a vytvára bezšpárovú izolačnú vrstvu.

Oblasť a podmienky použitia: Izolácie základov, izolácie fasád, izolácie stropu, izolácie stien, izolácie podláh, izolácie striech z vnútra objektu apod.

Penu je možné aplikovať od – 6°C
(aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Tvrdá pena Pena Eco Pura 5000®


Technické parametre

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty Eco Spray System® sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Z dôvodov nejasností uvádzame v tabuľke pri súčiniteli tepelnej vodivosti dve normy. Produkty Eco Spray System® boli testované podľa českej normy ČSN EN ISO 6946:2008 metódou ČSN EN ISO 10456.

Tvrdá pena EXY 34 HFO Číslo normy Hodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0218 W/(m.K)
Paropropustnost μ ČSN EN 12086:2013 70.50
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 35±5 kg/m3
Krátkodobá nasákavost EN 1609 0,143 kg/m2
Pevnost v tlaku při 10% deformaci EN 826:2013 240,95 kPa
CT(Cream time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 7 s
GT(Gel time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 3 s
TFT(Tack free time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 16 s
FRC(Core free rise density) Příloha E, ČSN EN 14315-1 35,80 kg/m3
Deformace 20 kPa, (80±1)°C, (48±1) hod ČNS EN 1605 ≤ 3,19%
Zdravotní nezávadnost (uvolňování nebezpečných látek – emise VOC) ČSN EN ISO 16000-10 Vyhláška č. 6/2003 Sb. Vyhovuje požadavkům na obsah těkavých organických látek
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 Třída E

Tvrdá pena Eco Pura 5000®


Technické parametre

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty Eco Spray System® sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Z dôvodov nejasností uvádzame v tabuľke pri súčiniteli tepelnej vodivosti dve normy. Produkty Eco Spray System® boli testované podľa českej normy ČSN EN ISO 6946:2008 metódou ČSN EN ISO 10456.

Tvrdá pena Eco Pura 5000® Číslo normy Hodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0218 W/(m.K)
Paropropustnost μ ČSN EN 12086:2013 70.50
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 35±5 kg/m3
Krátkodobá nasákavost EN 1609 0,143 kg/m2
Pevnost v tlaku při 10% deformaci EN 826:2013 240,95 kPa
CT(Cream time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 7 s
GT(Gel time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 3 s
TFT(Tack free time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 16 s
FRC(Core free rise density) Příloha E, ČSN EN 14315-1 35,80 kg/m3
Deformace 20 kPa, (80±1)°C, (48±1) hod ČNS EN 1605 ≤ 3,19%
Zdravotní nezávadnost (uvolňování nebezpečných látek – emise VOC) ČSN EN ISO 16000-10 Vyhláška č. 6/2003 Sb. Vyhovuje požadavkům na obsah těkavých organických látek
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 Třída E
Cenová ponuka