fbpx

Mäkká pena Eco Pura SFI4000®


Penová izolácia Eco Pura SFI4000®
s otvorenou štruktúrou buniek

Izolácia Eco Pura 4000® je dvojzložková striekaná penová izolácia na vodnej báze s otvorenou štruktúrou buniek.

Medzi jej hlavné výhody patria nemenné tepelno-izolačné vlastnosti, rýchla montáž, možnosť izolácie aj inak veľmi ťažko dostupných miest a detailov.

Pena vyplní všetky medzery a zamedzí prestupu vzduchu a vlhkosti v stavebnej konštrukcii. Zabraňuje vzniku plesní a pri týchto všetkých výhodách je maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne toxické látky. Striekaná polyuretánová penová izolácia Eco Pura 4000® s otvorenou štruktúrou buniek ponúka radu výhod pre zákazníkov, ktorí si uvedomujú hodnotu investície do vysoko výkonných izolačných systémov.

Výberom vysoko kvalitných striekaných penových izolácií Eco Pura 4000® výrazne usporíte náklady na energie a dosiahnete zdravšie a pohodlnejšie bývanie.

Pena Eco Pura 4000® je navrhnutá tak, aby vytvorila vzduchovú bariéru a zabránila tak prieniku vzduchu. Taktiež v stavebnej konštrukcii dýchala a prepúšťala vodné pary (vynikajúci difúzny odpor).

Eco Pura 4000® odporúčame hlavne do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy, do drevostavieb, chát a pod.

Kompletne vyplní všetky medzery, vytvorí vzduchovú bariéru, čím zabraňuje prieniku studeného vzduchu a následnej kondenzácii vody vo vnútri objektu.

Oblasť a podmienky použitia: izolácia podkrovia, izolácia vnútornej strany strechy, izolácia stropu, izolácia stien, izolácia medzi krokvami, izolácia domu a pod.

Penu je možné aplikovať od – 6 °C
(aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Penová izolácia
Eco Pura 4000®
s otvorenou štruktúrou buniek


Izolácia Eco Pura 4000® je dvojzložková striekaná penová izolácia na vodnej báze s otvorenou štruktúrou buniek. Medzi jej hlavné výhody patria nemenné tepelno-izolačné vlastnosti, rýchla montáž, možnosť izolácie aj inak veľmi ťažko dostupných miest a detailov.

Pena vyplní všetky medzery a zamedzí prestupu vzduchu a vlhkosti v stavebnej konštrukcii. Zabraňuje vzniku plesní a pri týchto všetkých výhodách je maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne toxické látky. Striekaná polyuretánová penová izolácia EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek ponúka radu výhod pre zákazníkov, ktorí si uvedomujú hodnotu investície do vysoko výkonných izolačných systémov.

Výberom vysoko kvalitných striekaných penových izolácií Eco Pura 4000® výrazne usporíte náklady na energie a dosiahnete zdravšie a pohodlnejšie bývanie.

Pena Eco Pura 4000® je navrhnutá tak, aby vytvorila vzduchovú bariéru a zabránila tak prieniku vzduchu. Taktiež v stavebnej konštrukcii dýchala a prepúšťala vodné pary (vynikajúci difúzny odpor).

EXY 09 odporúčame hlavne do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy, do drevostavieb, chát a pod. Kompletne vyplní všetky medzery, vytvorí vzduchovú bariéru, čím zabraňuje prieniku studeného vzduchu a následnej kondenzácii vody vo vnútri objektu.

Oblasť a podmienky použitia: izolácia podkrovia, izolácia vnútornej strany strechy, izolácia stropu, izolácia stien, izolácia medzi krokvami, izolácia domu a pod.

Penu je možné aplikovať od – 6 °C
(aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Mäkká pena Eco Pura 4000®


Technické parametre

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty Eco Spray System® sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Mäkká pena Eco Pura 4000® Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667:2001 0,0346 (W/m.K)
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasákavosť EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnosť v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnosť v tahu v rovine dosky EN 1608 19,2 (kPa)
Zmena rozmeru v smere šírky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere dĺžky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere hrúbky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakcia na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Trieda E
Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Súčiniteľ difúznej vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difúzneho odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikácia reakcie na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 B-s1,d0

Mäkká pena Eco Pura 4000®


Technické parametre

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty HONTER EYX SPRAY SYSTEM sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Mäkká pena Eco Pura 4000® Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667:2001 0,0346 (W/m.K)
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasákavosť EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnosť v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnosť v tahu v rovine dosky EN 1608 19,2 (kPa)
Zmena rozmeru v smere šírky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere dĺžky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere hrúbky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakcia na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Trieda E
Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Súčiniteľ difúznej vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difúzneho odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikácia reakcie na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 B-s1,d0
Cenová ponuka