fbpx

Mäkká pena EXY 09


Penová izolácia EXY 09
s otvorenou štruktúrou buniek

Izolácia EXY 09 je dvojzložková striekaná penová izolácia na vodnej báze s otvorenou štruktúrou buniek.

Medzi jej hlavné výhody patria nemenné tepelno-izolačné vlastnosti, rýchla montáž, možnosť izolácie aj inak veľmi ťažko dostupných miest a detailov.

Pena vyplní všetky medzery a zamedzí prestupu vzduchu a vlhkosti v stavebnej konštrukcii. Zabraňuje vzniku plesní a pri týchto všetkých výhodách je maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne toxické látky. Striekaná polyuretánová penová izolácia EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek ponúka radu výhod pre zákazníkov, ktorí si uvedomujú hodnotu investície do vysoko výkonných izolačných systémov.

Výberom vysoko kvalitných striekaných penových izolácií EXY 09 výrazne usporíte náklady na energie a dosiahnete zdravšie a pohodlnejšie bývanie.

Pena EXY 09 je navrhnutá tak, aby vytvorila vzduchovú bariéru a zabránila tak prieniku vzduchu. Taktiež v stavebnej konštrukcii dýchala a prepúšťala vodné pary (vynikajúci difúzny odpor).

EXY 09 odporúčame hlavne do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy, do drevostavieb, chát a pod.

Kompletne vyplní všetky medzery, vytvorí vzduchovú bariéru, čím zabraňuje prieniku studeného vzduchu a následnej kondenzácii vody vo vnútri objektu.

Oblasť a podmienky použitia: izolácia podkrovia, izolácia vnútornej strany strechy, izolácia stropu, izolácia stien, izolácia medzi krokvami, izolácia domu a pod.

Penu je možné aplikovať od – 6 °C
(aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Penová izolácia
EXY 09
s otvorenou štruktúrou buniek


Izolácia EXY 09 je dvojzložková striekaná penová izolácia na vodnej báze s otvorenou štruktúrou buniek. Medzi jej hlavné výhody patria nemenné tepelno-izolačné vlastnosti, rýchla montáž, možnosť izolácie aj inak veľmi ťažko dostupných miest a detailov.

Pena vyplní všetky medzery a zamedzí prestupu vzduchu a vlhkosti v stavebnej konštrukcii. Zabraňuje vzniku plesní a pri týchto všetkých výhodách je maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne toxické látky. Striekaná polyuretánová penová izolácia EXY 09 s otvorenou štruktúrou buniek ponúka radu výhod pre zákazníkov, ktorí si uvedomujú hodnotu investície do vysoko výkonných izolačných systémov.

Výberom vysoko kvalitných striekaných penových izolácií EXY 09 výrazne usporíte náklady na energie a dosiahnete zdravšie a pohodlnejšie bývanie.

Pena EXY 09 je navrhnutá tak, aby vytvorila vzduchovú bariéru a zabránila tak prieniku vzduchu. Taktiež v stavebnej konštrukcii dýchala a prepúšťala vodné pary (vynikajúci difúzny odpor).

EXY 09 odporúčame hlavne do strešných konštrukcií stien domov, medzi krovy, do drevostavieb, chát a pod. Kompletne vyplní všetky medzery, vytvorí vzduchovú bariéru, čím zabraňuje prieniku studeného vzduchu a následnej kondenzácii vody vo vnútri objektu.

Oblasť a podmienky použitia: izolácia podkrovia, izolácia vnútornej strany strechy, izolácia stropu, izolácia stien, izolácia medzi krokvami, izolácia domu a pod.

Penu je možné aplikovať od – 6 °C
(aplikácia je možná v priebehu celého roka).

Mäkká pena EXY 09


Technické parametre

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty HONTER EYX SPRAY SYSTEM sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Mäkká pena EXY 09 Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667:2001 0,0346 (W/m.K)
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasákavosť EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnosť v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnosť v tahu v rovine dosky EN 1608 19,2 (kPa)
Zmena rozmeru v smere šírky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere dĺžky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere hrúbky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakcia na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Trieda E
Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Súčiniteľ difúznej vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difúzneho odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikácia reakcie na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 B-s1,d0

Mäkká pena EXY 09


Technické parametre

Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatnej vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštrukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia tepelný odpor R. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

Produkty HONTER EYX SPRAY SYSTEM sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 °C. Testy previedli nezávislé laboratóriá SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

Mäkká pena EXY 09 Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667:2001 0,0346 (W/m.K)
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasákavosť EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnosť v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnosť v tahu v rovine dosky EN 1608 19,2 (kPa)
Zmena rozmeru v smere šírky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere dĺžky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Zmena rozmeru v smere hrúbky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakcia na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Trieda E
Prídržnosť k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Súčiniteľ difúznej vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difúzneho odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Klasifikácia reakcie na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 B-s1,d0
Cenová ponuka